Objectes d'aprenentatge

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
Assignatura Subcategoria Número d'Objecte d'aprenentatge Títol

Física

Subcategoria Núm. Títol
Cinemàtica P1-5-1 Desplaçament i distancia
Cinemàtica P2-5-2 Moviment amb acceleració constant
So P3-5-3 Canvis en els sons
Dinàmica P4-5-4 Conservació de l’energia
Electricitat P1-13-5 Llei d’Ohm
Òptica P2-13-6 Reflexió-refracció
Mecànica P3-13-7 Relativitat de Galileu
Nuclear Physics P4-13-8 Desintegració radioactiva
Oscil·lacions P1-17-9 Pulsacions
Dinàmica P2-17-10 Forces en el pèndol
Relativitat P3-17-11 Dilatació del temps
Òptica P4-17-12 Experiment de la doble ranura de Young

Química

Subcategoria Núm. Títol
Molècules C1-5-13 Calculadora del pes molecular
Físicoquímica C2-5-14 Colors primaris Roig, Verd, Blau (RGB)
Química general C3-5-15 Tetris de la taula peròdica
Físicoquímica C4-5-16 Característiques dels materials
Química general C1-13-17 Taula periòdica avançada
Lleis dels gasos C2-13-18 Processos en un gas ideal
Reaccions C3-13-19 Estequiometria
Equilibri químic C4-13-20 Principi de Le Chatelier
Estructura dels cristalls C1-17-21 Sal comuna
Química inorgànica C2-17-22 Per què les coses tenen color
Gasos C3-17-23 Simulador de gasos
Espectroscòpia C4-17-24 Vibracions moleculars

Biologia

Subcategoria Núm. Títol
Medi ambient B1-5-25 Pesca
Animals B2-5-26 Puntuació
Animals B3-5-27 Granota virtual
Anatomia B4-5-28 Esquelets
Dinàmica de poblacions B1-13-29 Depredador presa
Cèl·lules B2-13-30 Animació de la mitosi
Cèl·lules B3-13-31 Difusió a través d’una membrana plasmàtica
Immunologia B4-13-32 El cicle de vida del paràsit de la malària
Zoologia B1-17-33 Diversitat animal
Genètica B2-17-34 Experiment dels pèsols
Bioquímica B3-17-35 Fotosíntesi
Immunologia B4-17-36 Retrovirus

Matemàtiques

Subcategoria Núm. Títol
Geometria M1-5-37 Suma dels angles del triangle
Números M2-5-38 Números maies
Geometria M3-5-39 Geometria elemental
Geometria M4-5-40 Conservació de l’àrea
Càlcul M1-13-41 Derivada del sinus
Trigonometria M2-13-42 sin, cos, tan
Estadística M3-13-43 tangent
Càlcul M4-13-44 Representació de funcions i continuïtat
Càlcul M1-17-45 Àrea del cercle com a límit
Números complexos M2-17-46 Operacions amb números complexos
Probabilitat M3-17-47 Aniversaris aleatoris
Geometria M4-17-48 Equació d’un pla

Informàtica

Subcategoria Núm. Títol
Aplicacions T1-5-49 Lliçons de mecanografia
Modelatge T2-5-50 Cub de Rubik
Maquinari T3-5-51 Diagrames de blocs d’un ordinador
Ofimàtica T4-5-52 Exposició de cartells
Tecnologia dels mitjans de comunicació T1-13-53 Com funciona la televisió?
Ofimàtica T2-13-54 Plantilles per als professors
Maquinari T3-13-55 El penjat informàtic
Maquinari T4-13-56 Clicar i aprendre
Processos T1-17-57 Generador de qüestionaris
Processos T2-17-58 Procés de duplicació de CD/DVD
Ofimàtica T3-17-59 Generador de gifs
Mitjans d’emmagatzematge T4-17-60 Persistència en memòria