Coordinadors Nacionals

De Inspire
Salta a:navegació, cerca


Definicions i tasques

Per cada país participant en el projecte Inspire, hi haurà entre un i tres Coordinadors Nacionals (CN). Els Coordinadors Nacionals actuaran com a contactes per a les escoles pilot i les facilitaran ajuda i recolzament durant el desenrotllament de les activitats del projecte Inspire.


Entre les tasques dels Coordinadors Nacionals es troben les següents: Ajudar a les escoles pilot Animar les escoles pilot a usar, provar i avaluar tots els objectes d’aprenentatge possibles. · Controlar la generació d’informes per part de les escoles pilot · Recollir els informes de les escoles pilot · Penjar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en anglés corresponents als objectes d'aprenentatge · Supervisar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en altres llengües


La llista de Coordinadors Nacionals està disponible en la secció Contactes Inspire Es proporcionarà a tots els Coordinadors Nacionals un compte d’usuari per a Mediawiki i podran modificar les pàgines “no protegides” dels llocs Web d’Inspire.

Com usar MediaWiki?

Per a modificar el lloc Web d’Inspire, ha de connectar-se amb el seu usuari i contrasenya. Quan es connecte per primera vegada, el programa li demanarà que canvie la contrasenya.

Crear pàgines

Per a crear noves pàgines, “”busque”” una pàgina que vullga crear (escriga el nom de la nova pàgina en la casella “cerca” del menú de l’esquerra). Si apareix que la pàgina no existix encara, seleccione “”editar pàgina””.

Editar pàgines

Per a editar una pàgina existent, seleccione “”editar”” en el menú de dalt o de la dreta i modifique el text. Pot vore els canvis seleccionant “”Mostra una previsualització”” en la part inferior de la pàgina. Per a guardar i publicar els canvis, seleccione “”Desa la pàgina””. “”Ordres d’Edició””

Ordre Resultat
”cursiva” (dos ‘ ) ”cursiva”
””negreta”” (tres ‘ ) ””negreta””
””””cursiva i negreta”””” (cinc ‘ ) ””””cursiva i negreta””””
~~~~ (quatre ~ ) Firma en les pàgines de debat
==Títol== (dos = ) Títol
==Subtítol== (tres = ) Subtítol
* apartat 1
* apartat 2
** subapartat1
* apartat 4

· apartat 1 · apartat 2

    • subapartat 3

· apartat 4

” Enllaç intern:”

[[name of page]]

per ex. Inspire:Quant_a (si la pàgina existix)
per ex. Internal link (si no existix)
“Enllaç extern”

[URL link text]

link text
[[es:nom de la pàgina]] Enllaços entre idiomes:” crea un enllaç a la pàgina “nom de la pàgina” de la versió en espanyol d’Inspire.

L’enllaç se situa en la part inferior de les pàgines wiki i apareix automàticament en el menú de l’esquerra.


“”Crear una taula”
Use les següents ordres per a crear una taula.

Ordre Resultat

{|border=”1”
!Títol 1
!Títol 2
|-
|A||B
|-
|style=”color:red;”|C
||D
|-
|}

Títol 1 Títol 2
A B
C D“”Inserir una imatge o un arxiu””
Per a inserir una imatge o un arxiu, primer ha de carregar-los en la secció “”Carrega””, que es troba en el grup “”eines”” del menú de l’esquerra. You can find the Upload file section in the “”toolbox”” in the bottom of the menu on the left-hand side.

Pot inserir en el text una imatge o un arxiu prèviament carregats usant les següents ordres: “”Inserir una imatge””

Ordre Resultat
[[image:arxiu.jpg (per ex. exemple.jpg)|Text de l’enllaç]] Example image


“”Inserir un arxiu””

Ordre Resultat
[[media:arxiu.pdf (per ex. exemple.pdf)|Text de l’enllaç]] Example file