Diferència entre revisions de la pàgina «Coordinadors Nacionals»

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
(Pàgina nova, amb el contingut: «__TOC__ ==Definitions and tasks== For each country participating in Inspire there are between one to three National Coordinators (NCs). National Coordinators ...».)
 
 
(15 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren)
Línia 2: Línia 2:
  
  
==Definitions and tasks==
+
==Definicions i tasques==
  
For each country participating in Inspire there are between one to three National Coordinators (NCs). National Coordinators will act as points of contact for the pilot schools and provide help and support during the implementation of the activities for the Inspire project.  
+
Per cada país participant en el projecte Inspire, hi haurà entre un i tres Coordinadors Nacionals (CN). Els Coordinadors Nacionals actuaran com a contactes per a les escoles pilot i les facilitaran ajuda i recolzament durant el desenrotllament de les activitats del projecte Inspire.  
  
  
National Coordinators' tasks include:
+
Entre les tasques dels Coordinadors Nacionals es troben les següents:
* Assisting the pilot schools
+
* Ajudar a les escoles pilot
* Encouraging the pilot schools to use, test and evaluate as many learning objects as possible
+
* Animar les escoles pilot a usar, provar i avaluar tots els objectes d’aprenentatge possibles.
* Controlling pilot schools' reporting
+
* Controlar la generació d’informes per part de les escoles pilot
* Collecting the reports provided by the pilot schools
+
* Recollir els informes de les escoles pilot
* Uploading comments from teachers to the "discussion pages" of the learning objects in the English language website
+
* Penjar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en anglés corresponents als objectes d'aprenentatge
* Monitoring comments from teachers in the "discussion pages" of the websites in other languages
+
* Supervisar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en altres llengües
  
  
The list of National Coordinators is available in the [[Inspire Contacts]] section.
+
La llista de Coordinadors Nacionals està disponible en la secció [[Contactes Inspire]]
  
 +
Es proporcionarà a tots els Coordinadors Nacionals un compte d’usuari per a Mediawiki i podran modificar les pàgines “no protegides” dels llocs Web d’Inspire.
  
All National Coordinators will be given a user account for the Mediawiki, and will be able to modify the "non-protected" pages of the Inspire websites.
 
  
==How to use MediaWiki?==
+
==Com usar MediaWiki?==
To modify the Inspire website, you need to log in using your username and password. When you log in for the first time, the program will ask you to change your password.
+
Per a modificar el lloc Web d’Inspire, ha de connectar-se amb el seu usuari i contrasenya. Quan es connecte per primera vegada, el programa li demanarà que canvie la contrasenya.
  
  
===Creating pages===
+
===Crear pàgines===
To create new pages, '''search''' a page you want to create (write the name of the new page in the "search" box in the menu on the left-hand side). Select '''edit page''' when it says that the page doesn't exist yet.
+
Per a crear noves pàgines, '''cerque''' una pàgina que vulga crear (escriga el nom de la nova pàgina en la casella “cerca” del menú de l’esquerra). Si apareix que la pàgina no existeix encara, seleccione '''editar pàgina'''.
  
===Editing pages===
+
===Editar pàgines===
To edit an existing page, select '''edit''' in the upper or right side menu, and modify the text. You can see your changes by selecting '''show preview''' from the bottom of the page. To save and publish your changes, select '''save page'''.
+
Per a editar una pàgina existent, seleccione '''editar''' en el menú de dalt o de la dreta i modifique el text. Pot veure els canvis seleccionant '''Mostra una previsualització''' en la part inferior de la pàgina. Per a guardar i publicar els canvis, seleccione '''Desa la pàgina'''.
  
  
'''Editing Commands'''
+
'''Ordres d’Edició'''
 +
 
 
{|border="1" table width="600"
 
{|border="1" table width="600"
!Command
+
!Ordre
!Result
+
!Resultat
 
|-
 
|-
|<nowiki>''italics''</nowiki> (two ' )||''italics''
+
|<nowiki>''cursiva''</nowiki> (dos ' )||''cursiva''
 
|-
 
|-
|<nowiki>'''bold''' </nowiki> (three ' )||'''bold'''
+
|<nowiki>'''negreta'''</nowiki> (tres ') ||'''negreta'''
 
|-
 
|-
|<nowiki>'''''italics and bold''''' </nowiki>(five ' )||'''''italics and bold'''''
+
|<nowiki>'''''cursiva i negreta'''''</nowiki> (cinc ') ||'''''cursiva i negreta'''''
 
|-
 
|-
|<nowiki>~~~~</nowiki> (four ~ )||Signature in the discussion pages
+
|<nowiki>~~~~</nowiki>(quatre ~ )||Firma en les pàgines de debat
 
|-
 
|-
|<nowiki>==Section heading== </nowiki>(two = )||Section heading
+
|==Títol== (dos = )||Títol
 
|-
 
|-
|<nowiki>===Subsection heading=== </nowiki> (three =)||Subsection heading
+
|===SubTítol=== (tres =)||SubTítol
 
|-
 
|-
|<nowiki>* item1</nowiki><br>
+
|<nowiki>* ítem1</nowiki><br>
<nowiki>* item 2</nowiki><br>
+
<nowiki>* ítem 2</nowiki><br>
<nowiki>** subitem 3</nowiki><br>
+
<nowiki>** subítem 3</nowiki><br>
<nowiki>* item 4</nowiki>  
+
<nowiki>* ítem 4</nowiki>  
 
||  
 
||  
* item 1  
+
* ítem 1
* item 2  
+
* ítem 2
** subitem 3  
+
** subítem 3
* item 4
+
* ítem 4
 
|-
 
|-
|'' Internal link:''
+
|''Enllaç intern:''
<nowiki>[[name of page]]</nowiki>  
+
<nowiki>[[nom de la pàgina]]</nowiki>
| e.g. [[Inspire:About]] (if page exists)<br> e.g. [[Internal link]] (if it doesn't)
+
||per ex. [[Inspire:Quant a]] (si la pàgina existeix)
 +
per ex. [[Enllaç intern]] (si no existeix)
 
|-
 
|-
| ''External link''
+
|''Enllaç extern:''
<nowiki>[URL link text]</nowiki>  
+
[URL text de l'enllaç]   
|[http://www.eun.org link text]
+
||[http://www.eun.org text de l'enllaç]
 
|-
 
|-
|<nowiki>[[ca:page name]]</nowiki>
+
|<nowiki>[[it:nom de la pàgina]]</nowiki>||Enllaços entre idiomes: crea un enllaç a la pàgina “nom de la pàgina” de la versió en italià d’Inspire.
||Interlanguage links: creates a link to the page "page name" in the Catalan version of Inspire. <br>
+
L’enllaç se situa en la part inferior de les pàgines wiki i apareix automàticament en el menú de l’esquerra.
The link is placed at the bottom of the wiki pages, but appears automatically on the menu on the left-hand side.
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 +
'''Crear una taula'''
  
'''Creating a table'''<br>
+
Use les següents ordres per a crear una taula.
Use the following commands to create a table.
 
  
 
{|border="1" table width="400"  
 
{|border="1" table width="400"  
 
|-
 
|-
!Command
+
!Ordre
!Result
+
!Resultat
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
<nowiki>{|border="1"</nowiki><br>
 
<nowiki>{|border="1"</nowiki><br>
<nowiki>!Title 1</nowiki><br>
+
<nowiki>!Títol 1</nowiki><br>
<nowiki>!Title 2</nowiki><br>
+
<nowiki>!Títol 2</nowiki><br>
 
<nowiki>|-</nowiki><br>
 
<nowiki>|-</nowiki><br>
 
<nowiki>|A||B</nowiki><br>
 
<nowiki>|A||B</nowiki><br>
Línia 95: Línia 96:
 
||
 
||
 
{|border="1"
 
{|border="1"
!Title 1
+
!Títol 1
!Title 2
+
!Títol 2
 
|-
 
|-
 
|A||B
 
|A||B
Línia 107: Línia 108:
 
|}
 
|}
 
<br><br>
 
<br><br>
'''Inserting an image or file'''<br>
 
To insert an image or file, first you need to upload the image or file on the '''Upload file''' section. You can find the Upload file section in the '''toolbox''' in the bottom of the menu on the left-hand side.
 
  
You can insert an uploaded image or file in the text by using the following commands.
+
'''Inserir una imatge o un arxiu'''
 +
 
 +
Per a inserir una imatge o un arxiu, primer ha de carregar-los en la secció '''Carrega''', que es troba en el grup '''eines''' del menú de l’esquerra.
 +
Pot inserir en el text una imatge o un arxiu prèviament carregats usant les següents ordres:
 +
 
 +
'''Inserir una imatge'''
  
'''Insert an image'''
 
 
{|border="1" table width="400"
 
{|border="1" table width="400"
!Command
+
!Ordre
!Result
+
!Resultat
 
|-
 
|-
|<nowiki>[[image:filename.jpg (e.g. example.jpg)|Link text]]</nowiki>||[[Image:butter_s.jpg|Example image]]
+
|<nowiki>[[image:arxiu.jpg (per ex. exemple.jpg)|Text de l’enllaç]]</nowiki>||[[image:Butter_s.jpg|Imatge d'exemple]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
'''Insert a file'''
+
'''Inserir un arxiu'''
 +
 
 
{|border="1" table width="400"
 
{|border="1" table width="400"
!Command
+
!Ordre
!Result
+
!Resultat
 
|-
 
|-
|<nowiki>[[media:filename.pdf (e.g. example.pdf)|Link text]]</nowiki>||[[Media:Hello-from-inspire.pdf|Example file]]
+
|<nowiki>[[media:arxiu.pdf (per ex. exemple.pdf)|Text de l’enllaç]]</nowiki>||[[media:Hello-from-inspire.pdf|Arxiu d'exemple]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
  
  

Revisió de 11:15, 26 set 2008


Definicions i tasques

Per cada país participant en el projecte Inspire, hi haurà entre un i tres Coordinadors Nacionals (CN). Els Coordinadors Nacionals actuaran com a contactes per a les escoles pilot i les facilitaran ajuda i recolzament durant el desenrotllament de les activitats del projecte Inspire.


Entre les tasques dels Coordinadors Nacionals es troben les següents:

 • Ajudar a les escoles pilot
 • Animar les escoles pilot a usar, provar i avaluar tots els objectes d’aprenentatge possibles.
 • Controlar la generació d’informes per part de les escoles pilot
 • Recollir els informes de les escoles pilot
 • Penjar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en anglés corresponents als objectes d'aprenentatge
 • Supervisar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en altres llengües


La llista de Coordinadors Nacionals està disponible en la secció Contactes Inspire

Es proporcionarà a tots els Coordinadors Nacionals un compte d’usuari per a Mediawiki i podran modificar les pàgines “no protegides” dels llocs Web d’Inspire.


Com usar MediaWiki?

Per a modificar el lloc Web d’Inspire, ha de connectar-se amb el seu usuari i contrasenya. Quan es connecte per primera vegada, el programa li demanarà que canvie la contrasenya.


Crear pàgines

Per a crear noves pàgines, cerque una pàgina que vulga crear (escriga el nom de la nova pàgina en la casella “cerca” del menú de l’esquerra). Si apareix que la pàgina no existeix encara, seleccione editar pàgina.

Editar pàgines

Per a editar una pàgina existent, seleccione editar en el menú de dalt o de la dreta i modifique el text. Pot veure els canvis seleccionant Mostra una previsualització en la part inferior de la pàgina. Per a guardar i publicar els canvis, seleccione Desa la pàgina.


Ordres d’Edició

Ordre Resultat
''cursiva'' (dos ' ) cursiva
'''negreta''' (tres ') negreta
'''''cursiva i negreta''''' (cinc ') cursiva i negreta
~~~~(quatre ~ ) Firma en les pàgines de debat
==Títol== (dos = ) Títol
===SubTítol=== (tres =) SubTítol
* ítem1

* ítem 2
** subítem 3
* ítem 4

 • ítem 1
 • ítem 2
  • subítem 3
 • ítem 4
Enllaç intern:

[[nom de la pàgina]]

per ex. Inspire:Quant a (si la pàgina existeix)

per ex. Enllaç intern (si no existeix)

Enllaç extern:

[URL text de l'enllaç]

text de l'enllaç
[[it:nom de la pàgina]] Enllaços entre idiomes: crea un enllaç a la pàgina “nom de la pàgina” de la versió en italià d’Inspire.

L’enllaç se situa en la part inferior de les pàgines wiki i apareix automàticament en el menú de l’esquerra.

Crear una taula

Use les següents ordres per a crear una taula.

Ordre Resultat

{|border="1"
!Títol 1
!Títol 2
|-
|A||B
|-
|style="color:red;"|C
||D
|-
|}

Títol 1 Títol 2
A B
C DInserir una imatge o un arxiu

Per a inserir una imatge o un arxiu, primer ha de carregar-los en la secció Carrega, que es troba en el grup eines del menú de l’esquerra. Pot inserir en el text una imatge o un arxiu prèviament carregats usant les següents ordres:

Inserir una imatge

Ordre Resultat
[[image:arxiu.jpg (per ex. exemple.jpg)|Text de l’enllaç]] Imatge d'exemple


Inserir un arxiu

Ordre Resultat
[[media:arxiu.pdf (per ex. exemple.pdf)|Text de l’enllaç]] Arxiu d'exemple