Tots els formularis

De Inspire
Salta a:navegació, cerca

Introducció

 • Tots els formularis que s'han d'omplir en les diferents etapes del projecte estan en la Taula de formularis i terminis.
 • Els formularis estan classificats en funció de qui els ha d’omplir.


Taula de formularis i terminis

Formularis Data límit Nombre de formularis previstos Formularis (PDF) Format electrònic(3)

Formularis a omplir pel COORDINADOR ESCOLAR

 • Formulari 1.1. Informació administrativa sobre l’escola i els professors participants
Al principi del projecte (a finals d’octubre de 2008) 1 per escola 1.1 1.1
 • Formulari 1.2. Seguiment del coordinador nacional Inspire
 • Formulari 1.3. Avaluació
 • Formulari 1.4. Avaluació del alumnes
Al final del projecte (a finals de maig) 1 per escola 1.2_1.4

1.2
1.3
1.4

Formularis a omplir pels PROFESSORAT de MCT

 • Formulari 2.1 Avaluació del possible impacte en els professors ABANS del començament del projecte
Al principi del projecte (a finals d’octubre de 2008) 1 per professor/a 2.1 2.1
 • Formulari 2.2. Criteris clau de selecció dels Objectes d'Aprenentatge usats pel professorat
Abans d’usar cada Objecte d’Aprenentatge 1 per cada Objecte d’Aprenentatge usat 2.2 2.2
 • Formulari 2.3. Disciplines o activitats extracurriculars durant les quals es va provar l’Objecte d'Aprenentatge
Després d’usar cada Objecte d’Aprenentatge 1 per Learning Object used 2.3 2.3
 • Formulari 2.4 Avaluació de l’impacte en els professors DESPRÉS del projecte pilot
Al final del projecte (a finals de maig) 1 per professor/a 2.4 2.4
 • Formulari 2.5 Avaluació de l’impacte en els alumnes; opinió dels professors
 • Formulari 2.6 Impacte en les habilitats i actituds dels alumnes; opinió dels professors
Al final del projecte (a finals de maig) 1 per professor/a 2.5_2.6

2.5
2.6

 • Formulari 2.7 Opinió dels professors d’MCT sobre el seguiment / supervisió del coordinador escolar Inspire
 • Formulari 2.8 Apreciació de la supervisió del CE per part dels professors d’MCT
 • Formulari 2.9 L’enfocament pedagògic en l'ús de l’Objecte d'Aprenentatge
Al final del projecte (a finals de maig) 1 per professor/a 2.7_2.9

2.7
2.8
2.9

Formularis a omplir pels ALUMNES(1)

 • Formulari 3.1. Impacte de les classes / activitats d’MCT en els alumnes abans de les proves Inspire
Al principi del projecte (a finals d’octubre de 2008) 1 per alumne 3.1 3.1
 • Formulari 3.2. Impacte de l’ús dels Objectes d'Aprenentatge en els alumnes DESPRÉS del projecte pilot
Al final del projecte (a finals de maig) 1 per alumne 3.2 3.2

Formularis a omplir pel COORDINADOR NACIONAL

 • Formulari 4.1. Estratègia de l’escola en TIC
 • Formulari 4.2. Participació en projectes de cooperació europeus, internacionals o bilaterals
Al principi del projecte (a finals d’octubre de 2008) 1 per escola 4.1_4.2

4.1
4.2

 • Formulari 4.3. Característiques de les classes candidates a participar/participants en el projecte Inspire
Un al principi (finals d’octubre) i un altre al final (finals de maig) 2 per escola 4.3 4.3
 • Formulari 4.4. Pla / preparació / informació relativa al projecte Inspire
 • Formulari 4.5. Es van prendre mesures organitzatives especials per a facilitar les activitats Inspire
Al final del projecte (a finals de maig) 1 per escola 4.4_4.5

4.4
4.5

 • Formulari 4.6. Avaluació dels professors
Al final del projecte (a finals de maig) 1 per escola 4.6 4.6
 • Formulari 4.7. Avaluació de l’impacte en l’escola
 • Formulari 4.8. Avaluació de l’impacte en el sistema educatiu
 • Formulari 4.9. Com documentar les activitats del projecte
Al final del projecte (a finals de maig) 1 per escola 4.7_4.9

4.7
4.8
4.9

 • Formulari 4.10. Difusió de les activitats del projecte
 • Formulari 4.11. Ajudes
Al final del projecte (a finals de maig) 1 per escola 4.10_4.11

4.10
4.11

Notes

(1) Els qüestionaris per als estudiants són més apropiats per als alumnes d’11 anys o més. Per als xiquets de preescolar, es recomana fer una entrevista estructurada que se centre en els següents elements:

 • Per què els va agradar treballar amb els Objectes d’Aprenentatge?
 • Què elements clau recorden?
 • Hauríem de treballar més amb aquest tipus d’Objectes d’Aprenentatge?

En el cas de les entrevistes estructurades en escoles de primària o preescolar, el coordinador escolar hauria d’estar present per ajudar al professor i fer una síntesi breu (entre 5 i 10 punts destacats) de l’entrevista estructurada. La conversació informal i l’entrevista estructurada es poden basar en els mateixos elements que els dos formularis per als alumnes (abans i després). De manera similar, es poden usar els mateixos formularis per a organitzar una avaluació entre companys.


(2) Seria útil prendre nota dels COMENTARIS fets pels alumnes, els professors o altres participants durant tota la duració del projecte Inspire. Aquestos comentaris seran útils per a l’informe final.


(3) Formularis Google (Gf) vs Fulls de càlcul (xls)