P3-17-11

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
Dilatació del temps Física Relativitat
Dilation.JPG

Visió general:

La imatge mostra un rellotge fix i un altre dins d’un coet que es mou a velocitat constant.

Ambdós rellotges avancen quan el fotó rebota.

Pot:

  • Canviar la velocitat del coet (en percentatge de la velocitat de la llum)
  • Reiniciar ambdós rellotges amb el botó Reset
  • Veure la "Versió del applet amb contracció de llargària"


Suggeriments:

Explique el que observa.

Afecta la velocitat del coet?

Analitze la versió del applet que no ignora la contracció de llargària En què es diferencien?


Objecte d’aprenentatge disponible en:

EN
DE
IT
LT
ES
CA


Termes que necessita conèixer:

% of the speed of light - % de la velocitat de la llum
Reset - Reinicialitzar
This version of the applet ignored one relativistic effect: length contraction. - Aquesta versió del applet ignora un efecte de la relativitat: la contracció de la llargària
Version of the applet with length contraction - Versió de l'applet amb contracció de llargària


Informació adicional:

tipus: animació
format: java
Permís per a(1):
descarregar: no?
modificar: no?
Més permisos:
http://www.design.chalmers.se/people/joakim_linde/
Edats(2): 17-21Notes

(1) Per a ús personal, no comercial. Per a llegir tots els “Termes d'ús” d’aquest objecte d’aprenentatge, seguisca l’enllaç donat en “Més permisos”.

(2) Edats proposades. El professorat pot utilitzar l’objecte d’aprenentatge amb estudiants de qualsevol edat.