P2-17-10

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
Forces en el pèndol Física Dinàmica
Pendulum.JPG

Visió general:

L’animació mostra el pes, la força deguda a la tensió i la força total exercida en el moviment d’un pèndol.

Pot:

  • Fer una pausa en la simulació
  • Seguir l’oscil·lació pas a pas, en ambdós moviments, cap arrere i cap avant


Suggeriments:

Analitze el procés per a cadascuna de les tres forces que hi intervenen.

Pare atenció especialment al extrem i al punt mitjà de l’oscil·lació.

Explique les direccions de les forces en aqueixos punts des d’un punt de vista general.

Relacione qualitativament la força total amb els valors normal i tangencial de l’acceleració.


Objecte d’aprenentatge disponible en:

EN
DE
IT
LT
ES
CA


Termes que necessita conèixer:

Tarzan, represented by a blue ball, is swinging from a 55 meter massless vine. Air resistance is negligible - Tarzan, representat per una bola blava, es balanceja penjat d’una corda sense massa de 55 metres. La resistència de l’aire és insignificant.
We also show Tarzan's weight, the force exerted on him by the tension of the vine, and the sum of these two forces - També es mostra el pes de Tarzan, la força que la tensió de la corda exerceix sobre ell i la suma d’aquestes dues forces.
Click to pause - Clique per a fer una pausa
Tension (in units of Tarzan's weight) - Tensió (en unitats del pes de Tarzan)
Click to resume - Clique per continuar
Or click these to single step - O clique ací per anar pas a pasInformació adicional:

tipus: animació
format: flash
Permís per a(1):
descarregar: si
modificar: si
Més permisos:
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/
Edats(2): 17-21Notes

(1) Per a ús personal, no comercial. Per a llegir tots els “Termes d'ús” d’aquest objecte d’aprenentatge, seguisca l’enllaç donat en “Més permisos”.

(2) Edats proposades. El professorat pot utilitzar l’objecte d’aprenentatge amb estudiants de qualsevol edat.