C3-17-23

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
Simulador de gasos Química Gasos
Gas 2.JPG

Visió general:

Aquesta és una simulació molecular de dinàmica de gasos.

El nombre de molècules depén de la grandària escollida.

Es pot:

  • Clicar en paràmetres (Parameters) per a fixar els valors inicials: nombre d’àtoms (fins a 300), massa, diàmetre, temperatura, interval de temps, velocitat màxima.
  • Seguir l’evolució d’un àtom.


Suggeriments:

Pot:

  • Fer diversos experiments canviant un paràmetre cada vegada.
  • Analitzar com evoluciona amb el temps la distribució de la velocitat.
  • Comentar l’evolució d’una molècula.
  • Esbrinar esquemàticament com s’ha programat el model de simulació.


Objecte d’aprenentatge disponible en:

EN
DE
IT
LT
ES
CA


Termes que necessita conèixer:

Close - Tancar
Start - Començar
Stop - Parar
Help - Ajuda
Distribution of speed - Distribució de la velocitat
Follow one molecule - Seguir una molècula
Parameters - Paràmetres
Number of atoms - Nombre d’àtoms
Mass - Massa
Diameter - Diàmetre
Temperature - Temperatura
Time step - Interval de temps
Max speed - Velocitat màxima
Root mean square velocity - Mitjana quadràtica de la velocitat
Simulation time - Temps de simulació
Collisions with wall - Xocs amb les parets
Collisions between molecules - Xocs entre molèculesInformació adicional:

tipus: animació interactiva
format: java
Permís per a(1):
descarregar: no?
modificar: no?
Més permisos:
http://chemmac1.usc.edu/
Edats(2): 17-21Notes

(1) Per a ús personal, no comercial. Per a llegir tots els “Termes d'ús” d’aquest objecte d’aprenentatge, seguisca l’enllaç donat en “Més permisos”.

(2) Edats proposades. El professorat pot utilitzar l’objecte d’aprenentatge amb estudiants de qualsevol edat.