C2-13-18

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
Processos en un gas ideal Química Lleis dels gasos
Gas.JPG

Visió general:

Experiment amb un gas ideal.

Es pot:

 • Analitzar 3 processos:
  • isobàric
  • isocor
  • isoterm
 • Supervisar l’evolució de V(T), p(T), p(V)
 • Canviar els valors de l’estat inicial de:
  • la pressió
  • el volum
  • la temperatura
 • Veure els valors de l’estat final


Suggeriments:

Pot:

 • Estudiar els processos isobàric, isocor i isoterm
 • Portar a terme experiments per a una sèrie de casos de cada procés
 • Predir què es pot esperar i explicar els resultats
 • Explicar què li passa a l’energia interna


Objecte d’aprenentatge disponible en:

EN
DE
IT
LT
ES
CA


Termes que necessita conèixer:

Heat - Calor
Work - Treball
Isobaric process - Procés isobàric
Isochoric process - Procés isocor
Isothermal process - Procés isoterm
Initial state - Estat inicial
Pressure - Pressió
Volume - Volum
Temperature - Temperatura
Final state - Estat final
Start - Començar
The internal energy of the gas increases - L’energia interna del gas augmenta
The internal energy of the gas decreases - L’energia interna del gas disminueix
The internal energy of the gas is constant - L’energia interna del gas és constantInformació adicional:

tipus: animació interactiva
format: java
Permís per a(1):
descarregar: si
modificar: no?
Més permisos:
http://www.walter-fendt.de/ph14/copyrightphe.htm
Edats(2): 13-16Notes

(1) Per a ús personal, no comercial. Per a llegir tots els “Termes d'ús” d’aquest objecte d’aprenentatge, seguisca l’enllaç donat en “Més permisos”.

(2) Edats proposades. El professorat pot utilitzar l’objecte d’aprenentatge amb estudiants de qualsevol edat.