C1-17-21

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
Sal comuna Química Estructura dels cristalls
NaCl.jpg

Visió general:

Anàlisi de l’estructura dels cristalls de la sal comuna.

Es pot:

 • Clicar amb el botó esquerre del ratolí per fer girar la imatge
 • Clicar amb el botó dret del ratolí per accedir a un menú amb més opcions


Suggeriments:

Pot provar un gran nombre d’opcions.

Alguns exemples:

 • Clique amb el botó dret del ratolí per :
  • Parar la rotació: Spin >> Off
  • Mostrar l’estructura d’una altra manera: Render >> Schemes >> Ball and
  • Mostrar el nom dels elements: Labels >> With Element Names
  • Model compacte Render >> Scheme >> CPK Spacefill
 • Experiment d’exemple: mesure l’angle format per Na11 –Na10—Na12:
 1. Mostre els noms dels àtoms: Clique amb el botó dret del ratolí >> Labels >> Atom Names
 2. Dibuixe línies: Clique dues vegades amb el botó esquerre del ratolí sobre Na11, arrossegue i clique sobre Na10, després arrossegue i clique dues vegades sobre Na12
 • Fins i tot pot comprovar els angles calculats mitjançant l’opció adient:

NaCl2.jpg


Objecte d’aprenentatge disponible en:

EN
DE
IT
LT
ES
CA


Termes que necessita conèixer:

Click Right Mouse Button - Clique amb el botó dret del ratolí
Render - Renderitzar
Schemes - Models
Ball and Stick - Bola i barra
Click the right mouse button over the image-labels - Clique amb el botó dret del ratolí sobre la imatge-etiqueta
With Element Names - Amb el nom dels elements
Rotate the Image using the left mouse button to view the different atom types - Fer girar la imatge usant el botó esquerre del ratolí per veure els diferents tipus d’àtoms
degrees - graus
Submit - Enviar


Informació adicional:

tipus: animació interactiva
format: java
Permís per a(1):
descarregar: si
modificar: no?
Més permisos:
http://www.edinformatics.com/
Edats(2): 17-21Notes

(1) Per a ús personal, no comercial. Per a llegir tots els “Termes d'ús” d’aquest objecte d’aprenentatge, seguisca l’enllaç donat en “Més permisos”.

(2) Edats proposades. El professorat pot utilitzar l’objecte d’aprenentatge amb estudiants de qualsevol edat.