B3-5-27

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
Granota virtual Biologia Animals
Frog.JPG

Visió general:

Laboratori virtual de biologia.

Dissecar una granota

Aprenga els diferents òrgans d’una granota.

Es pot:

  • Començar amb una granota sencera i clicar en els òrgans per dissecar-la.


Muntar una granota

Joc per a posar a prova els coneixements dels òrgans de la granota, és a dir: esquelet, cor, estómac, intestí prim, cervell, ulls, renyons, pulmons, fetge, intestí gros, sistema nerviós.
La puntuació depén del que es faça; pot desfer allò que ha fet i provar de nou.

Es pot:

  • Muntar els òrgans de la granota seleccionant cada òrgan i clicant sobre la posició correcta en la imatge.


Suggeriments:

Pot usar-lo per a:

  • Veure com els estudiants esbrinen el funcionament del joc sense molta ajuda.
  • Comentar l’anatomia de l’animal
  • Preparar una presentació per a la classe


Objecte d’aprenentatge disponible en:

dissecionar EN
DE
IT
LT
ES
CA
muntar ENTermes que necessita conèixer:

Build - Muntar
Dissect - Disseccionar
Reset - Reinicialitzar
Hints - Pistes
Skeleton - Esquelet
Heart - Cor
Stomach - Estómac
S. intestine - Intestí prim
Brain - Cervell
Eyes - Ulls
Kidneys - Renyons
Lungs - Pulmons
Liver - Fetge
L. intestine - Intestí gros
Nervous system - Sistema nerviós
White diamond: flips the frog, compass points: rotates the frog - Diamant blanc: pega la volta a la granota, punts del compàs: gira la granota


Informació adicional:

tipus: dues animació interactives
format: cgi-script
Permís per a(1):
descarregar: si
modificar: no
Més permisos:
http://www.lbl.gov/Disclaimers.html
Edats(2): 5-12


Notes

(1) Per a ús personal, no comercial. Per a llegir tots els “Termes d'ús” d’aquest objecte d’aprenentatge, seguisca l’enllaç donat en “Més permisos”.

(2) Edats proposades. El professorat pot utilitzar l’objecte d’aprenentatge amb estudiants de qualsevol edat.